Kağıt, karton, plastik, metal, pet, cam grubundaki ambalaj atıklarına sahip olan kurum ve kuruluşlardan, mücavir alan dışında kalan yerlerden, sanayi bölgelerinden ayrıca belediyeler ile yapılan Kaynağında Ayrı Toplama Sözleşmeleri ile konutlardan ve atık üreticisi konumunda bulunan her noktadan ambalaj atık alımı sağlanmaktadır. Atık alımları; poşet, kutu, kafes, kumbara gibi çeşitli ekipmanlar yardımıyla yapılmaktadır. Oluştukları noktalardan, diğer atıklardan ayrı olarak alınan ambalaj atıkları ayırma tesislerimize getirilerek burada gruplarına göre işlenmektedir. Gruplarına göre ayrıştırılan atıklar preslenerek uygun geri dönüşüm tesislerine sevk edilmektedir. 

Ayrıca; belediyeler ile yapılan sözleşmeler gereği, konutlara yönelik geri dönüşümü anlatan bilgilendirme çalışmaları ve öğrencilere yönelik eğitici seminerler yapılmaktadır. Çevre Haftası, Dünya Su Günü gibi zamanlarda Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirilerek etkinlikler düzenlenmektedir.

Web Tasarım