Tüm Faaliyetler
KATI ATIK
Tüm katı atıklar yönetim sistemlerine bağlı olarak bertaraf veya imha tesislerine sevk edilirler.
AMBALAJ ATIK
Ambalaj atıkları oluştukları noktalardan alınarak, tesislerimizde işlenir ve geri dönüşüm fabrikalarına sevk edilirler.
TEHLİKESİZ ATIK
Tesislerimize tehlikesiz atıkları kabul ediyoruz.
Web Tasarım