Başkanın Mesajı

İnsanoğlunun tüketen bir varlık olması ve doğada var olan kaynakları kullanmasıyla birlikte sınırlı olan doğal kaynakların hızla tükenmeye başlaması; insanları doğadan daha az kaynak almaya, yapay veya ikincil ham maddeler kullanmaya teşvik etmiştir. Geri dönüşüm sektörü de bu nedenlerle oluşturulan, özellikle kağıt-karton, plastik, metal, pet, cam gibi ürünlerin hammaddelerini yine aynı ürünleri kullanarak üreten ve böylelikle de enerji ve ham madde tasarrufu sağlamayı amaçlayan bir sektördür.

Ülkemizde geri dönüşüm ve buna bağlı olarak atık toplama işi 1990’lı yıllara dayanmaktadır. O yıllardan günümüze kadar gelen süreçte geri dönüşüm politikaları hızlı bir gelişim göstermiş, kısa  zamanda yönetmeliklerle, tebliğlerle mevzuatlaştırılmıştır. Sektörün paydaşları olan geri dönüşüm fabrikaları ve toplama ayırma tesislerine devletin ilgili kurumlarından çeşitli mevzuat uygulamalarıyla yükümlülükler getirilmiş, sektörde faaliyet gösteren her türlü firmanın çalışması belirli standartlara bağlanmıştır.

Zaman içerisinde geri dönüşüm farkındalığı halka yayılmış ve her vatandaşın birer yükümlü olması sağlanmıştır. Sosyal bir sorumluluk çerçevesinde geri dönüşebilen herhangi bir malzemenin üretim aşamasından atık haline gelinceye kadarki yolculuğunun tamamını paylaşan taraflar bu malzemenin geri dönüştürülmesinin sağlanmasıyla ilgili sorumlu tutulmuştur.

Biz Başak Geri Dönüşüm ailesi olarak bu sektörün ilk yıllarından itibaren göstermiş olduğumuz faaliyetlerimizle geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Geri dönüşebilen nitelikteki atıkların diğer atık türlerinden ayrı olarak toplanmasını ve bu atıkların tesislerimizde kendi gruplarına göre işlenerek geri dönüşüm fabrikalarına ulaşmasını sağlıyoruz. Böylelikle, doğadan alarak ham madde üretimi yapmanın önüne geçiyor, atıktan ham madde üretimine destek oluyoruz. Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren bu gayeyle yolumuza devam ettik ve bundan sonra da doğal kaynaklarımızın korunması, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla aynı gayeyle devam edeceğiz. Bunun için de, yatırımlarımızla tesislerimizi çoğaltarak İstanbul geneline yayılmaya çalıştık, tesislerimizin kapasitesini artırarak daha verimli çalışmalarını sağladık, her bir tesisimizi mevzuat yönünden uygun fiziksel şartlarda hazırladık. Bundan sonraki hedefimiz de sokağa inerek insanımızla beraber geri dönüşüme destek olma yükümlülüğümüzü yerine getirmektir.

Sektörümüz zaman zaman ekonomik ve mevzuatsal anlamda sıkıntı yaşa da biz bu sorunların birlik ve beraberlik içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle, geri dönüşüme destek olmak üzere çalışan kişi, kurum veya kuruluş herkes bizim takım arkadaşımızdır.

Başak Geri Dönüşüm olarak bu bakış açısıyla yola çıktık ve bundan sonra da emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.

 

Hasan ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
Web Tasarım