Hakkımızda

Geri Dönüşüm Sektörü'nün, atığı toplama ve işleme alanında faaliyet gösteren firma; kağıt-karton, plastik, metal, pet, cam gruplarındaki atıkları işlemektedir.

1997 yılında; Çetinkaya Geri Dönüşüm adıyla ilk firma açıldı. Firmanın kurulduğu ilk yıllarda tek tesisle hizmet verildi ve daha sonra merkez değişikliği yapıldı. Bu yıllarda atık kapasitesi ortalama   300 ton/ay civarındaydı.

2007 yılında; ikinci firma olarak Başak Geri Dönüşüm açıldı ve bu sırada tesis sayısı ikiye yükseldi. Bu yükselmeyle birlikte toplamda 4.000 m2 alanda hizmet vermeye başlayan firma kapasitesi 1.000 ton/ay dolaylarına yükseldi. Aynı zaman dilimi içerisinde ilk hizmet işi olarak, Belediye'nin mobilya atığı uzaklaştırma ihalesi alındı ve yeni bir sektöre giriş yapıldı.

2009 yılında; tesis sayısı 3'e çıkarıldı. Böylelikle İstanbul ilinde geri dönüşebilen atıkların toplanması konusunda büyük pay sahiplerinden biri olundu. Bu yıllarda kapasite %150 artış göstererek 2.500 ton/ay dolaylarına yükseldi.

2010 yılında; Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması faaliyetlerine başlanarak sektörün hizmet alanına adım atıldı.

2014 yılında; mevzuat anlamında tüm yükümlülükler yerine getirilerek faaliyetlere devam edilebilmesi için gerekli izin ve belgeler alındı. Bu yıl içerisinde Belediye ile Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Taşınması Sözleşmesi imzalanarak ekonomik gayelerin yerine getirilmeye çalışılmasının yanında sosyal sorumluluğun da yerine getirilmesi için bir adım daha atıldı.

Mevcut durumda; 4 adet tesisle, toplamda 8.000 m2 alanda, 5.000 ton/ay geri dönüşebilen malzeme kapasitesiyle hizmet verilmektedir.

 

Web Tasarım